Voor wie is deelname geschikt?

Er zijn veel mensen die zich afvragen of ze niet te kouwelijk zijn voor een ijsbad. Deze workshop is geschikt voor mensen die open staan voor een nieuwe beleving. Het is niet belangrijk of je goed tegen kou kunt. Zowel degenen met Russisch bloed, als de ergste koukleumen kunnen meedoen.

Er zijn echter situaties waarbij de methode niet aan te raden is. Dit geldt voor hartproblemen, zwangerschap, de secundaire vorm van het fenomeen van Raynaud en epilepsie. Maar ook bij andere medische problemen is het soms raadzaam om even te checken bij jouw behandelend arts. De kou is een sterke kracht en veiligheid en gezondheid staan voor op. Daarom wordt gewerkt met een gezondheids- en eigenrisico verklaring. Alle deelnemers tekenen de verklaring voor aanvang van de workshop/cursus en verklaart daarmee dat hij/zij zich, voor wat betreft zijn/haar geestelijke en lichamelijke gezondheid en conditie, in staat acht om deel te nemen aan de activiteit. Bij twijfel heeft deelnemer te allen tijde de eigen verantwoordelijkheid om vóór aanvang van de activiteit zijn/haar arts/specialist te raadplegen.

Deelname aan de workshop/cursus geschied op eigen risico.

Annulering door IJSkracht

Indien een workshop waarvoor je je hebt aangemeld niet doorgaat vanwege onvoldoende deelnemers, krijg je uiterlijk een week voor aanvang van de workshop schriftelijk, per e-mail bericht. Het volledig betaalde bedrag krijg je vervolgens teruggestort.

In geval van ziekte van de trainer wordt in eerste instantie getracht vervanging te vinden. Is dit niet mogelijk dan wordt de workshop/cursus geannuleerd. Er wordt dan een voorstel voor een nieuwe datum gedaan.

Annulering door deelnemer

Wanneer je onverhoopt toch niet aan een workshop/cursus mee kunt doen, zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Indien je zelf niet mee kunt doen, zijn er een aantal mogelijkheden. Je kunt zonder extra kosten iemand in jouw plaats laten deelnemen. Dit kan zelfs op de dag van de workshop. Het is wellicht ook mogelijk om een deel van de workshop mee te doen. Dit geeft echter geen recht op restitutie van een deel van kosten.

Wil je jouw deelname annuleren, dan moet je dit schriftelijk per email doorgeven.

  • Tot 4 weken van te voren kan kosteloos worden geannuleerd.
  • Bij annulering tussen de 2 en 4 weken voor aanvang, wordt 50% van de deelnemersprijs terugbetaald of is in overleg verschuiving naar een volgende cursus/workshop mogelijk.
  • Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang wordt er geen geld geretourneerd.